วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบจัดการ Co – Working Space ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบจัดการ Co – Working Space ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

906,900.00

วันที่ประกาศ : 9 ต.ค. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content