วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงาน Data Analytics วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงาน Data Analytics วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

8,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,997,045.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content