วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่องประกวดราคาจ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 4 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่องประกวดราคาจ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 4 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

18,480,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร