วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่องซื้อเครื่อง Scan Cheque ระบบงาน Imaged Cheque Clearing and Archive System (ICAS) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ Archive System (ICAS) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

ประกาศราคากลาง เรื่องซื้อเครื่อง Scan Cheque ระบบงาน Imaged Cheque Clearing and Archive System (ICAS) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ Archive System (ICAS) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

วงเงินงบประมาณ

41,410,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

41,410,400.00

วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content