วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

2,795,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,795,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content