วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

2,794,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,794,000.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content