วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างบำรุงรักษา Hardware สำหรับ CBS Backup Server ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างบำรุงรักษา Hardware สำหรับ CBS Backup Server ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,568,450.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,568,450.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content