วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างบำรุงรักษา FTP Server for PCI DSS และ Virtualization PCI DSS ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างบำรุงรักษา FTP Server for PCI DSS และ Virtualization PCI DSS ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

909,106.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

909,106.00

วันที่ประกาศ : 1 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content