วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เช่าใช้ระบบเพื่อส่งข่าวสารผ่านระบบข้อความสั้น (SMS) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง เช่าใช้ระบบเพื่อส่งข่าวสารผ่านระบบข้อความสั้น (SMS) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

300,000.00

วันที่ประกาศ : 13 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร