วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Loan Origination and Process System : LOPs ระยะเวลา 1 เดือน

ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Loan Origination and Process System : LOPs ระยะเวลา 1 เดือน

วงเงินงบประมาณ

5,674,330.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,674,330.00

วันที่ประกาศ : 11 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content