วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการ IBM Cloud Platform/IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการ IBM Cloud Platform/IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,409,728.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,409,728.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content