วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าใช้ระบบงานสถาบันการเงินประชาชน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าใช้ระบบงานสถาบันการเงินประชาชน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

10,593,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,309,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content