วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

577,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

499,476.00

วันที่ประกาศ : 27 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content