วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าใช้ระบบงานสถาบันการเงินประชาชน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าใช้ระบบงานสถาบันการเงินประชาชน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,095,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,095,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content