วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Enlite) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Enlite) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

49,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

49,500,000.00

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content