วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าใช้เครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต พร้อมบริการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งาน Microsoft Online Service (Office365) เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าใช้เครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต พร้อมบริการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งาน Microsoft Online Service (Office365) เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,575,290.04

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,575,290.04

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content