วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า (Enhancing DQS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า (Enhancing DQS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

13,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

13,200,000.00

วันที่ประกาศ : 18 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content