วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าเครื่อง Scanner สินเชื่อ ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เช่าเครื่อง Scanner สินเชื่อ ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

3,951,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,486,000.00

วันที่ประกาศ : 28 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร