วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเครื่อง PromptPay Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเครื่อง PromptPay Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

40,785,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

40,785,795.00

วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content