วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าอุปกรณ์ Switch จำนวน 8 ชุด และติดต้ังสื่อสัญญาณเชิงแสง (Dark Fiber) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าอุปกรณ์ Switch จำนวน 8 ชุด และติดต้ังสื่อสัญญาณเชิงแสง (Dark Fiber) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

960,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

513,600.00

วันที่ประกาศ : 4 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร