วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าระบบลงทะเบียนและสมัครเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารแบบดิจิทัล (Digital Onboarding Process) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าระบบลงทะเบียนและสมัครเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารแบบดิจิทัล (Digital Onboarding Process) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

44,044,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

44,044,100.00

วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร