วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าระบบ M-search ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เช่าระบบ M-search ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

7,704,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,580,000.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content