วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านเทสโก้ โลตัส จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านเทสโก้ โลตัส จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

135,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร