วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 1 แห่ง ณ ป๊มน้ำมัน ปตท. ส.สุมาลี เอ็นเนอจี้ สาขาโนนผึ้ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 1 แห่ง ณ ป๊มน้ำมัน ปตท. ส.สุมาลี เอ็นเนอจี้ สาขาโนนผึ้ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

126,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร