วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

126,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร