วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ATM นอกสถานที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ATM นอกสถานที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

336,715.00

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร