วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ATM ณ 7-11 จำนวน 2 แห่ง ธนาคารออมสินภาค 7 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ATM ณ 7-11 จำนวน 2 แห่ง ธนาคารออมสินภาค 7 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

763,980.00

วันที่ประกาศ : 7 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร