วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง ที่7-11 สาขา สิงหวัฒน์ และ สาขา สนามบินพิษณุโลก โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง ที่7-11 สาขา สิงหวัฒน์ และ สาขา สนามบินพิษณุโลก โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

763,980.00

วันที่ประกาศ : 7 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร