วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ATM ณ 7-11 สาขาพหลโยธิน 50 แยก 11 จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ATM ณ 7-11 สาขาพหลโยธิน 50 แยก 11 จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

404,460.00

วันที่ประกาศ : 6 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร