วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง ที่ 7-11 สาขา ปตท.นครชุม และ สาขา ปตท.กำแพงเพชร-พิจิตร โดยวิธีตกลงราคา”

“ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง ที่ 7-11 สาขา ปตท.นครชุม และ สาขา ปตท.กำแพงเพชร-พิจิตร โดยวิธีตกลงราคา”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content