วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ATM นอกสถานที่ จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสินภาค 18 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ATM นอกสถานที่ จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสินภาค 18 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

170,567.00

วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร