วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าบริการ “การให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device พร้อมอุปกรณ์ Smart Card Reader” (Sales and Services Unit On Mobile : SUMO) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าบริการ “การให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device พร้อมอุปกรณ์ Smart Card Reader” (Sales and Services Unit On Mobile : SUMO) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

44,066,880.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

44,066,880.00

วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content