วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขา ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขา ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,557,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,744,480.00

วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content