วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

265,800.00

วันที่ประกาศ : 25 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร