วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

21,495,146.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

21,495,146.00

วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content