วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

4,483,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,986,000.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร