วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

15,168,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,168,000.00

วันที่ประกาศ : 29 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร