วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

4,473,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content