วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

25,758,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร