วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,243,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,046,850.00

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content