วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ LASER สีดำ Samsung ML-3310ND จำนวน 79 ตลับ ธนาคารออมสิน ภาค 15 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ LASER สีดำ Samsung ML-3310ND จำนวน 79 ตลับ ธนาคารออมสิน ภาค 15 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

295,855.00

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร