วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อ Storage และพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization ระยะที่ 3 พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี

ประกาศราคากลาง ซื้อ Storage และพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization ระยะที่ 3 พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี

วงเงินงบประมาณ

34,922,680.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

34,922,680.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content