วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

20,579,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

20,579,400.00

วันที่ประกาศ : 14 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content