วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

594,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

594,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร