วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก-แบบที่ 1 เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างและการเพิ่มอัตรากำลังของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก-แบบที่ 1 เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างและการเพิ่มอัตรากำลังของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,683,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,513,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร