วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อโปรแกรม IBM SPSS Statistics Base และ Tableau Desktop – Professional ธยาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อโปรแกรม IBM SPSS Statistics Base และ Tableau Desktop – Professional ธยาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

220,000.00

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร