วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อโปรแกรมผลิตสื่อการเรียนรู้ Articulate Storyline จำนวน 2 ชุด ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อโปรแกรมผลิตสื่อการเรียนรู้ Articulate Storyline จำนวน 2 ชุด ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

160,500.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร