วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาพ NVR อาคาร 18 (เพิ่มเติม) พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาพ NVR อาคาร 18 (เพิ่มเติม) พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,990.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,990.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content