วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และป้ายทางออก/ทางหนีไฟ พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และป้ายทางออก/ทางหนีไฟ พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,933,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,912,275.00

วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content