วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,695,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,683,220.00

วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content